Tin Liên Minh - Đáp trả lời phàn nàn Doublelift về Rồng Nguyên Tố, Riot Games ngay lập tức cân nhắc giảm sức mạnh Rồng Đất

Xuất bản 3 năm trước

Tin Liên Minh - Đáp trả lời phàn nàn Doublelift về Rồng Nguyên Tố, Riot Games ngay lập tức cân nhắc giảm sức mạnh Rồng Đất

Chủ đề: Esports

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO