Hà Nội hết kit test nhanh, khoảng 18.000 người chưa được xét nghiệm | VTC

Xuất bản 2 năm trước

VTC | Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội thông tin, Hà Nội hiện đã hết bộ kit test nhanh, nên hiện còn khoảng 18.000 người trở về từ Đà Nẵng chưa được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Chủ đề: VTC NOW Covid-19

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO