Đà Nẵng: Trưng dụng ký túc xá làm khu cách ly | VTC

Xuất bản 2 năm trước

VTC | Mới đây, thành phố Đà Nẵng đã triển khai các biện pháp để mở rộng các khu cách ly tập trung, trong đó có phương án tận dụng các ký túc xá sinh viên của các trường đại học trên địa bàn.

Chủ đề: VTC NOW Covid-19

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO