Hà Nội sẵn sàng xe y tế đưa đón thí sinh F1 tới nơi thi cách ly | VTC

Xuất bản 2 năm trước

VTC | Để đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp diễn ra an toàn, tại Hà Nội mọi phương án đảm bảo an toàn cho gần 80.000 thí sinh thi tốt nghiệp đã sẵn sàng.

Chủ đề: VTC NOW Covid-19

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO