Thêm 7 ca mắc mới Covid-19 | VTC

Xuất bản 2 năm trước

VTC | Tính đến sáng ngày 18/08, Việt nam ghi nhận thêm 7 ca mắc mới Covid-19, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam lên con số 983 ca, trong đó có 645 ca do lây nhiễm trong nước.

Chủ đề: VTC NOW Covid-19

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO