Ông Trump đang rơi vào tình thế bất lợi trước ông Biden | VTC

Xuất bản 2 năm trước

VTC | Trong một nỗ lực nhằm “xốc” lại chiến dịch tranh cử sau gần một tuần điều trị Covid-19, Tổng thống Donald Trump và đội ngũ tranh cử của ông đang gấp rút thực hiện các hoạt động chính trị.

Chủ đề: VTC NOW Covid-19

Xem thêm

1 bình luận SẮP XẾP THEO