Hà Nội: Đón gần 300 công dân từ Bắc Giang | VTC

Xuất bản 1 năm trước

VTC | Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, sáng 15/6 các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế và Giao thông vận tải đã đưa gần 300 người lao động có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, đang làm việc tại Bắc Giang, trở về địa phương.

Chủ đề: VTC NOW Covid-19

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO