Hari Won gọi Trấn Thành là “người kia” và giải thích lí do “đối đầu” khi 2 người ra MV cùng ngày.

Xuất bản 2 tháng trước

0 bình luận SẮP XẾP THEO