Pháp - Đức: Tăng cường hợp tác lĩnh vực năng lượng

Xuất bản 2 tháng trước

Ngày 25/11, Thủ tướng Đức và Thủ tướng Pháp ký “thỏa thuận đoàn kết năng lượng”, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này.

Chủ đề: Now Thế Giới 24h

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO