Mỹ: Người dân mua sắm hơn 9 tỷ USD ngày "Black Friday"

Xuất bản 2 tháng trước

Theo thống kê của Adobe Analytics, vào ngày "Black Friday", người tiêu dùng đã chi hơn 9,12 tỷ USD cho mua sắm, đánh dấu mức tăng 2,3% so với năm trước.

Chủ đề: Now Thế Giới 24h

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO