Sư đoàn 968 tổ chức diễn tập tiến công địch đổ bộ đường không

Xuất bản 2 tháng trước

Sư đoàn 968 tổ chức diễn tập tiến công địch đổ bộ đường không

Chủ đề: Quốc phòng An ninh

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO