Sư đoàn 5, Quân khu 7 hoàn thành diễn tập bắn đạn thật năm 2022

Xuất bản 2 tháng trước

Sư đoàn 5, Quân khu 7 hoàn thành diễn tập bắn đạn thật năm 2022

Chủ đề: Quốc phòng An ninh

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO