Thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Báo Đại biểu Nhân dân

Xuất bản 2 tháng trước

Thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Báo Đại biểu Nhân dân

Chủ đề: Người đại biểu

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO