Gloo được buff, nhây hơn, dễ ks mạng hơn và cách combo gây ức chế team địch #3 - Nội dung không dành cho khán giả dưới 16 tuổi

Xuất bản 2 tháng trước

Nội dung không dành cho khán giả dưới 16 tuổi

Chủ đề: Highlight LOL

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO