Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng tháng 11

Xuất bản 2 tháng trước

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng tháng 11

Chủ đề: Tin Quốc phòng

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO